Pribatasun Politika eta web guneko Ohar Legala

DATUAK BABESTEA

Enpresak bermatu egiten die web guneko erabiltzaileei, bai 2016/679 Datuak Babesteko Araudi Orokorra (EB) betetzen duela, baita datu pertsonalen tratamenduan sekretua, konfidentzialtasuna eta osotasuna gordetzeko araudi eta legeek eskatutako segurtasun neurriak ezarri dituela.

Datu pertsonal horiek datu pertsonalen babesak eskaintzen dituen muga eta eskubideen arabera erabiliko dira.

Eskatutako datu pertsonalen bilketa eta tratamenduaren helburua da erabiltzaileari arreta administratiboa eta merkataritzakoa eskaintzea.Elkarte-izenak konpromisoa hartzen du beraren eskuetan dituen datu pertsonalen informazioaz, erreserba, sekretu eta konfidentzialtasun handiena gordetzeko.Zure eskubidea da Elkarte-izenean zure datu pertsonalak nola tratatzen ari garen baieztatzea, eta, beraz, eskubidea duzu zure datu pertsonaletan sartu, oker dagoena zuzendu edo hala nahi izanez gero baliogabetzeko, datuak biltzeko helburuetarako beharrezkoak ez direnean.

 

LEGE-OHARRA – IGZL – ME (Informazio-Gizartearen Zerbitzuen Legea – Merkataritza Elektronikoa)

Uztailaren 11ko Informazio-Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari (IGZL-ME) buruzko 34/2002 Legea betetze aldera, Elkarte-izena erakundeak jakinarazten dizu bera dela web gunearen jabea.Lege horretako 10 artikuluak ezarritakoaren arabera, honako datuak jakinarazten dizkizu:

Web gune honetako titularra hauxe da: ASPASOR:
IFK: G01025535
Elkartearen egoitza: Aragoi kalea, 11, behea, Gasteiz (Araba)

 

ERABILTZAILEAK

Atari honetan sartzeak eta/edo ataria erabiltzeak ematen dizu ERABILTZAILE izaera, eta beraz onartu egiten dituzu hemen islatutako Erabilera Baldintza Orokorrak, gunean sartu eta erabiltzen duzunez.Baldintza horien aplikazioa bereizita egongo da, kasua hala balitz derrigorrez betetzeko diren Kontratatzeko Baldintza Orokorretatik.

 

ATARIAREN ERABILERA

Web guneak informazio, zerbitzu, programa edo datu ugariei (aurrerantzean “edukiak”) sarbidea eskaintzen die interneten, eta ERABILTZAILEAK bisitatu ahal dituen eduki horien jabeak ASPASOR edo hari baimena eskaintzen dienak dira.Ataria erabiltzeko erantzukizuna hartzen du ERABILTZAILEAK.Erantzukizun hori zabaldu egingo da hainbat zerbitzu edo edukitan sartzeko beharko litzatekeen erregistroraino.

Erregistro horretan ERABILTZAILEAK izango du informazio egiazkoa eta zilegia ekartzeko erantzukizuna.Erregistroaren ondorio gisa, ERABILTZAILEARI pasahitza eman liezaioke eta horren erantzule izango litzateke, eta konpromisoa hartuko luke pasahitza era arretatsu eta konfidentzialean erabiltzeko.ERABILTZAILEAK konpromisoa hartzen du ASPASORrek atariaren bitartez eskaintzen dituen edukiak eta zerbitzuak egoki erabiltzeko, eta ageriko moduan baina ez mugatuan honako erabilera hauek ez egiteko:


  1. legez kontrako jarduerak edo fede oneko eta orden publikoaren aurkakoak egitea
  2. eduki edo propaganda xenofoboa, legez kontrako pornografiazkoa, terrorismo-apologiazkoa edo giza eskubideen aurkakoak zabaltzea
  3. ASPASOR edo haren hornitzaile edo hirugarren pertsonen sistema fisiko eta logikoetan kalteak eragitea, sarean birus informatikoak edo aipatu kalteak eragiteko gai diren bestelako sistema fisiko edo logikoak sartu edo hedatzea;
  4. beste erabiltzaileen posta elektronikoetan sartzen saiatzea eta kasua hala balitz horiek erabiltzea, eta haien mezuak eraldatu eta manipulatzea.ASPASORrek honako komentario eta ekarpen hauek kentzeko eskubidea du: pertsonaren duintasunari zor zaion errespetua urratzen dutenak, baztertzaileak, xenofoboak, arrazistak, pornografikoak, haurren edo gazteen aurkakoak, ordenaren edo segurtasun publikoaren aurkakoak, edo, elkartearen arabera, argitaratzeko egokiak ez direnak.Dena dela ASPASOR elkarteak ez du erantzukizunik hartzen erabiltzaileek foroetan, txatetan edo parte hartzeko bestelako tresnetan botatako iritziengatik.

 

 

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

ASPASORren jabetzaren mende izango dira web gunearen jabetza intelektual eta industrialaren eskubide osoak eta bertako elementu guztiak (adierazpen gisa, irudiak, soinua, audioa, bideoa, softwarea edo testuak; markak edo logotipoak, kolore, egitura eta diseinu konbinazioak, erabilitako lehengaien hautapena, ordenagailurako programak haren sarbide, funtzionamendu eta erabilerarako beharrezkoak direnak, etab…).

Eskubide guztiak gordeta.Jabetza intelektualaren Legearen 8. eta bigarren ahapaldiko 32.1. artikuluek ezarritakoaren arabera, propio debekatuta geratzen dira publikoki erreproduzitzea, banatzea eta komunikatzea, baita web guneko edukietako zatiak edo osorik merkataritza-helburuekin edozein euskarritan prest jartzea, edozein bitarteko teknikoa erabilita eta ASPASORren baimenik gabe.ERABILTZAILEAK konpromisoa hartzen du Jabetza Intelektual eta industrialaren eskubideak errespetatzeko, ASPASORren titularitatepekoak baitira.Erabiltzaileak atariko elementuak ikusi, inprimatu, baita kopiatu eta bildu ere egin ditzake haren ordenagailuko disko gogorrean edo bestelako euskarri fisiko batean, betiere berak bakarrik eta soilik erabiltzen badu pertsonalki eta modu pribatuan.ERABILTZAILEAK ezin izango du kendu, aldatu, saihestu edo manipulatu ASPASORreko orrialdeetan instalatuta egon daitekeen babes-gailu edo segurtasun sistemarik.

 

BERMEEN BAZTERKETA ETA ERANTZUKIZUNA

ASPASORrek ez du inolako erantzukizunik hartzen, honako hauek, adierazpen gisa, eragin litzaketen edozein eratako kalte-galerengatik: edukietako akatsek edo ez-egiteek, ataria prest ez egoteak edo edukietan birusak edo asmo gaiztoko programak edo kaltegarriak transmititzeak, nahiz eta halakoak saihesteko beharrezko neurri teknologiko guztiak hartu izan.

 

ALDAKETAK

ASPASORrek eskubidea du beraren atarian aldez aurreko abisurik gabe komenigarri irizten zaizkion aldaketak egiteko, eta, atariaren bitartez ematen diren bai edukiak eta zerbitzuak, baita horiek atarian aurkeztuta edo lokalizatutako era ere aldatzeko, kentzeko edo gehitzeko.

 

LOTURAK

Web gunean interneteko beste gune batzuetarako loturak edo hiperestekak jarriko balira ASPASORrek ez du inolako kontrolik ezarriko toki eta eduki horien gainean. ASPASORrek ez du inolako kasuan inolako erantzukizunik hartuko beste web gune baten jabetzako loturaren baten edukiengatik, eta ez ditu bermatuko hiperesteka horiek edo interneteko beste gune batzuek ager litzatekeen edozein material edo informazioren prestutasun teknikoa, kalitatea, fidagarritasuna, zehaztasuna, zabaltasuna, egiazkotasuna, baliozkotasuna eta konstituzionaltasuna.

Halaber, kanpoko lotura horiek sartzeak ez dakar inolako elkartzerik, bategiterik edo parte-hartzerik konektatutako erakundeekin.

 

BAZTERTZEKO ESKUBIDEA

ASPASORrek eskubidea du, elkarteak berak edo kanpoko beste batek hala eskatuz gero, Erabilera Baldintza Orokor hauek betetzen ez dituzten erabiltzaileei atarirako sarbidea eta/edo eskainitako zerbitzuak aurre-abisurik gabe ukatzeko edo kentzeko.

 

OROKORTASUNAK

ASPASORrek jazarri egingo ditu baldintza hauek ez betetzea, eta ataria behar ez bezala erabiltzea; eta eskubidez legozkiokeen akzio zibil eta penal guztiak erabiliko ditu.

 

BALDINTZA HAUEN ALDAKETA ETA IRAUPENA

ASPASORrek edozein unetan alda ditzake hemen zehaztutako baldintzak, eta kasua hala balitz behar bezala argitaratuko dira hemen bezala.
Baldintza horien indarraldia erakutsitakoaren araberakoa izango da eta indarrean egongo dira beste aldaketa batzuk argitaratzen ez diren artean.

 

LEGERIA APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

ASPASORren eta ERABILTZAILEAren arteko harremana indarrean dagoen Espainiako araudiak aginduko du eta edozein eztabaida lehen adierazitako hiriko epaitegi eta auzitegietan erabakiko da.