Memoriak, Balantzeak eta Buletinak

Agiri guztiak eskuragarri daude PDF formatoan, ordenagailuan deskargatu ahal izateko. Itzul zaitez azken agiriak deskargatzeko.

Memoriak

Balantzeak

ASPASOR erakundeak ekarpen finalistak egiten dituzten pertsona eta erakundeekin komunikatzeko konpromisoa jartzen du jendearen eskura. Konpromiso horretan, gutxienez, lagundutako jarduerari eta lortutako emaitzei buruzko informazioa emango da.

Era berean, ASPASORek unean-unean eskatzen diren datuak emango dizkie Gizarte Ekintzako GKEen Plataformari eta antzeko helburuak dituzten eta hala eskatzen eta/edo eskatzen duten erakunde guztiei.

ASPASOR erakunde txikia da, eta ezarritako mailatik beherako fakturazio-bolumena du:

  • Inbertsiorik ez duenez , ez du kapitulu honi buruzko araudia aplikatzea.
  • Ez ditu kontuak ikuskatu behar , ez baititu horretarako ezarritako baldintzak betetzen

Buletinak